Seitatech

Yrittäjä, onko toimitiloissasi myyntiautomaatti kahvin, muiden virvoitusjuomien tai välipalojen myyntiin, jossa maksutapavaihtoehtona on korttimaksu (esim. pankkikortti, luottokortti tai lähimaksu).

Jos vastasit kyllä, niin tarkista onko maksupäätteessä näppäimistö PIN-koodin syöttämiseksi vai onko maksukortin lähiluku ainoa maksutapavaihtoehto. Mikäli näppäimistö puuttuu ja lähimaksu on ainoa maksutapavaihtoehto on liiketoiminnan kannalta järkevää miettiä uutta ratkaisua myyntiautomaattiin.

Mikäli myyntiautomaatin maksupäätteessä ei ole näppäimistöä PIN-koodin syöttämiseksi ja myyt myyntiautomaatilla ruokaa tai juomaa on maksupäätteellä uuden sääntelyn (PSD2) perusteella pääsääntöisesti kiellettyä ottaa vastaan sirumaksuja ilman PIN-koodin syöttämistä, sillä vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta (PSD2) ei täyty.

Asia on tärkeä tarkistaa, sillä tosiasia kuitenkin on, että kaikissa markkinoilla olevissa myyntiautomaattien maksupäätteissä ei ole näppäimistöä PIN-koodin syöttämiseksi, vaikka ne ilmaisevatkin sirukorttimaksun mahdolliseksi.

Mikäli maksupäätteessä ei ole mahdollista maksaa sirumaksulla yhdistettynä PIN-koodin syöttöön, jää nykyään ruoan ja juoman myyntiautomaattimyyntiä harjoittavan kauppiaan ainoaksi vaihtoehdoksi ottaa maksuja vastaan lähimaksulla. Pelkkä lähimaksuominaisuus maksupäätteellä ilman kortinhaltijan tunnusluvun syöttömahdollisuutta tarkoittaa yrittäjälle kuitenkin myynnin menettämistä ja asiakkaalle maksukokemuksen huonontumista.

Automaattimyyntiä harjoittavan kauppiaan tulee huomioida, että jatkossa asiakkaalla on mahdollisuus enintään viiteen (5) lähimaksuun peräkkäin syöttämättä PIN-koodia. Rajoitus vaikuttaa erityisesti myyntiautomaattimyyntiin jossa lähimaksun käyttäminen on suosittua.

Välttääkseen maksukorttimyynnin menettämisen myyntiautomaatilla ja varmistaakseen asiakkaalle hyvän maksukokemuksen, kauppiaan olisi varminta jatkossa valita myyntiautomaattiin maksupääte, jossa maksutapavaihtoehtona on vakiona sirumaksaminen ja PIN-koodin syöttömahdollisuus näppäimistöllä. Tällainen vaihtoehto löytyy Seitatechiltä. https://www.seitatech.fi/fi/seitatech-maksupaatteet/

Uusi sääntely (EU:n PSD2) muutti korttimaksamista myyntiautomaattilla alkaen syyskuun 2019 puolivälistä. Käytännössä merkittävimmät muutokset kauppiaille ovat rajoitukset:

1) Sirumaksamiseen ilman PIN-koodia; ja 2) maksukorttien lähilukuun.

Uuden automaattimyyntiä koskevan sääntelyn osalta suosittelemme kauppiaita tutustumaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 9.8.2019 antamaan vastaukseen kysymykseen: ”Do transactions at vending machines without PIN pad require Strong Customer Authentication (SCA)?https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4057

EBAn vastaus tiivistetysti on: Lähtökohtaisesti kyllä, mikäli poikkeukset/vapautukset eivät sovellu (EBA RTS 11 tai 12 artikla). EBAn mukaan ruoan ja juoman myyminen automaatista ei kuuluu säänneltyjen vapautuksien tai poikkeuksien piiriin.

Mikäli kauppiaana haluat ottaa myyntiautomaatissa vastaan korttimaksuja keskeytyksettä ja sujuvasti ilman että kortinantajapankki (Issuer) maksuja hylkää, on Seitatech sinulle oikea yhteistyökumppani.

Seitatech tarjoaa sinulle Castles UPT1000 maksupäätteen, jolla korttimaksun vastaanottaminen täyttää PSD2:n vaatimukset. https://www.seitatech.fi/fi/seitatech-maksupaatteet/

- Seitan tiimi

Lisätietoja PSD2:n vaikutuksesta korttimaksuihin:

Kari Peltola
Manager
Legal, Compliance and Finance
Seita Technologies Oy
kari.peltola@seitatech.fi

Scroll to top