Pystyykö myyntiautomaattisi todentamaan ostajan henkilöllisyyden? PSD2 vaikutukset itsepalvelumaksamiseen

Itsepalvelumaksaminen on pitkään kasvussa ollut trendi, jonka avulla kauppiaat voivat parantaa asiakaskokemusta. Itsepalvelumaksamisella tavoiteltavia hyötyjä ovat esimerkiksi jonotusajan lyhentäminen sekä tuotteiden tai palveluiden tuominen helpommin asiakkaiden saataville.

Jotta itsepalveluna tehtävät maksutapahtumat voidaan toteuttaa turvallisesti ja sujuvasti, tulee itsepalvelupisteellä olla käytössä maksupääte joka täyttää PSD2-direktiivin mukaiset vaatimukset. Tässä blogipostauksessa käymme läpi perusasiat PSD2-direktiivistä, jotka kauppiaan on hyvä tuntea ennen maksupäätteen hankintaa.

Mikä on PSD2?

PSD2 eli toinen maksupalveludirektiivi on syksyllä 2019 voimaan astunut maksamiseen liittyvä EU-sääntelykokonaisuus, jonka tarkoituksena on lisätä kilpailua maksuliikepalveluissa, lisätä maksamisen turvallisuutta sekä parantaa kuluttajansuojaa. Sääntely koskee kaikkea sähköistä maksamista ja maksutileihin liittyviä toimeksiantoja, joihin liittyy väärinkäytöksen riski.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että pankit ovat velvoitettuja ylläpitämään maksu- ja asiakasrajapintoja kolmansille osapuolille. Rajapintojen kautta kolmannet osapuolet pystyvät tarjoamaan maksutoimeksiannon käynnistyspalveluita, tilitietopalveluita sekä korttipohjaisia maksuvälineitä kuluttajille. Palveluita hyödynnettäessä kuluttajan tulee antaa maksulle suostumus vahvan tunnistautumisen avulla. Direktiivin astuttua voimaan asetettiin myös lakimuutoksia, joiden myötä kuluttajien omavastuu väärinkäytöstapauksissa pieneni.

Mitä on vahva tunnistautuminen?

Vahvan tunnistautumisen avulla varmistetaan, että maksuvälinettä käyttävä henkilö on maksuvälineen omistaja. Käyttäjältä vaaditaan vähintään kaksi seuraavista:

  • Jotain, mitä käyttäjä tietää, kuten esimerkiksi PIN-koodi tai salasana.
  • Jotain, mitä käyttäjällä on, kuten esimerkiksi matkapuhelin tai maksukortti.
  • Jotain mikä yksilöi käyttäjän, kuten esimerkiksi sormenjäljen tai kasvojen tunnistus.

Itsepalveluympäristössä vahvan tunnistautumisen menetelminä hyödynnetään pääosin PIN-koodia tai asiakkaan laitteessa tapahtuvaa tunnistusta. Lähtökohta on, että pystytään hyödyntämään samoja tunnisteita joita kuluttaja käyttää myös omassa pankissaan.

Poikkeukset vahvassa tunnistautumisessa itsepalvelumaksamisessa

Direktiivissä määritellään myös poikkeuksia jolloin vahva tunnistautuminen ei ole välttämätöntä. Tällaisia ovat esimerkiksi pysäköintiin tai joukkoliikkeeseen liittyvät maksut, sillä näissä väärinkäytösten riski sekä siitä saatava hyöty on arvioitu olevan pieni.

Myös alle 50 euron arvoisia lähimaksuja voi suorittaa ilman tunnistautumista. On kuitenkin olemassa ennalta määritellyt maksurajat, joiden täyttyessä tunnistautuminen tulee suorittaa myös lähimaksua käytettäessä. Itsepalvelupisteiden osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maksupäätteen tulee tukea vahvaa tunnistautumista, jotta mahdollisilta ongelmatilanteilta vältytään.

Yhteenveto

Tehdessäsi päätöksen itsepalvelupisteen maksupäätteen hankinnasta, on tärkeää valita vahvaa tunnistautumista tukeva palveluntarjoaja. Oikein valittu maksupääte pitää jonotusajan lyhyenä sekä kynnyksen ostopäätöksen tekemiseen matalana!

Scroll to top